Hizmetlerimiz

Personel Taşımacılığı

2000 yılından itibaren tecrübe ve hizmet kalitemizle tüm iş ortaklarımıza beklentilerinin ötesinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Her zaman söylediğimiz ve arkasında durduğumuz gibi en önemli sözümüz "Çözüm kaliteden bahsetmek değil onu ispatlamaktadır". Hizmet verdiğimiz firmalarımız bu sözümüz ile ilgili en iyi referansımızdır.

İşimiz insan hayatının yolda geçen zamanını kolaylaştırmak, korumak ve iyileştirmek. Bütün eylemlerimiz bu amaca ulaşma konusundaki başarımız esas alınarak ölçülmeli. Bizim için en değerli şey ürün ve hizmetlerimizin yerinde ve doğru kullanımından yarar sağlayacak herkese hizmet verme yeteneğimiz ve sürekli müşteri memnuniyeti sağlayabilmemizdir.

Her türlü hava şartlarında, sizler için çok değerli olan zaman ve insan gücü maliyetlerinizi en aza indirmek amacı ile tüm varlığımızla hizmet için buradayız. En zorlu hava koşullarında dahi bizler ile sürekli iletişim halinde olacak, tüm ulaşım bilgilerini alacak ve sadece işinize konsantre olabileceksiniz.Ahlakın ve dürüstlüğün en üst standartlarını benimsiyoruz. Müşterilerimize, Turport çalışanlarına ve ailelerimize bize miras kalan çevreye, bölge çapında hizmet verdiğimiz toplumlara karşı sorumluyuz. Sorumluluklarımızı yerine getirirken, profesyonel ve ya ahlaki kurnazlıklara başvurmuyoruz. Toplumun bütün katmanlarıyla aramızdaki etkileşim, işimizdeki üstün standartlarımızı yansıtır nitelikte.

Toplumun ve müşterilerinin ihtiyaçlarını en uygun koşullarda karşılayıp başarılı olabilmemizin, dürüstlüğe, bilgiye, hayal gücüne, beceriye, farklılığa, takım çalışmasına bağlı olduğunu biliyoruz ve bunlara değer veriyoruz. Karşılıklı saygı, teşvik ve takım çalışmasının olduğu; bağlılığın ve performansın ödüllendirildiği, çalışanların ve onların ailelerinin ihtiyaçlarına cevap veren bir ortam yaratmak istiyoruz.

Tüm müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle beraber sektörde Keyif Sürmeye devam ediyoruz.